Tel: 03 235 95 72

Nieuws

    Home / Nieuws


Tandtechnici mogen tandarts bijstaan in praktijk

422790

De Kamercommissie Volksgezondheid heeft een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor tandtechnici voortaan in een tandartsenpraktijk aanwezig mogen zijn om de tandarts te assisteren. De tekst van CD&V-fractieleider Raf Terwingen past een Koninklijk Besluit van 1943 aan, dat een verbod inhield voor “onbevoegden” om de praktijk te betreden in aanwezigheid van een patiënt. Volgens Terwingen strookt het verbod al lang niet meer met de hedendaagse praktijkvoering. Concreet schrijft het zeventig jaar oude KB voor dat de toegang tot lokalen waar zich een patiënt bevindt, voorbehouden is aan licentiaten tandheelkunde en artsen in de genees-, heel- en verloskunde en houders van een bekwaamheidsgetuigschrift. Voor alle andere onbevoegden is de toegang dus verboden.

“Vandaag is er binnen het domein van de tandheelkunde heel wat vooruitgang geboekt op het vlak van tandtechniek en tandprothesen”, aldus Terwingen. Hij voert daarbij aan dat vooral bij zeer technische ingrepen de aanwezigheid van een tandtechnicus “onontbeerlijk” is.

Probleem is dat tandtechniekers – en in het algemeen personen die in tandtechnische labo’s implantaten en prothesen vervaardigen – niet noodzakelijk een licentiaats- of masterdiploma in de tandheelkunde hebben.

Hoewel het de tandartsen of tandartsen-specialisten in de orthodontie zijn die de prothesen effectief in de mond van de patiënt plaatsen, is het vaak aangewezen dat de tandtechniekers aanwezig zijn in de praktijkruimte voor de aflevering van de producten of voor louter assistentie tijdens de plaatsing zelf, besluit de christendemocratische fractieleider. (Belga/INM)

Bron: http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/tandtechnici-mogen-tandarts-bijstaan-in-praktijk/article-normal-100421.html