Tel: 03 235 95 72

Implantaten

    Home / Implantaten

Een implantaat is een kunstwortel die één of meerdere verloren natuurlijke wortels vervangt. In dit geval wordt er dan een kroon op dit implantaat geplaatst maar ook kunnen implantaten prima gebruikt worden om een brug op te vervaardigen.

Bij patiënten die in het geheel geen tanden of kiezen meer hebben kunnen ook meerdere implantaten worden geplaatst als ondersteuning van de volledige prothese. Meestal gaat het hier dan over 2 implantaten in de onderkaak die middels een staaf met elkaar verbonden worden, op deze staaf zit dan een clip met retentie die weer vastzit in de onderprothese. Ook is het tegenwoordig goed mogelijk om in de bovenkaak dit soort constructies te maken. Meestal is dit echter door de anatomische vorm van de bovenkaak niet nodig en beperkt dit zich tot de onderprothese.

De ingreep is ofwel bij een zich hierin gespecialiseerde tandarts, of bij een kaakchirurg in een ziekenhuis in de regio. Het is een vrij eenvoudige ingreep waar meestal niet meer dan 45 minuten voor benodigd zijn en die zonder veel napijn bij u word uitgevoerd.

Indien u dit wenst kunnen wij u verder op weg helpen naar een juiste behandelaar.

implantaat 1 voor     implantaat 1 na

implantaat 2 voor     implantaat 2 na